2017-04-01 AMPRNet deltar i SK5LWs Radiomässa i Eskilstuna

2017-03-31 AMPRNet Sverige har sitt årsmöte i Eskilstuna

2017-02-01 AMPRNet-presentation

Ordföranden SA0BXI presenterar AMPRNet för Tekniska Museets Vänner

2017-01-03 Projektgruppsmöte med FRG-Norr rörande fickservern

Behovs/kravanalys för tjänster att användas i evakueringssituationer diskuterades.

2016-09-24--25 Intranet för Lidingöloppet

SK0AR opererar kommunikationscentralen via AMPRNet med stöd från SK0BU och SK0MT.

2016-09-19 AMPRNet Sverige stöder ipv6

Föreningen förfogar nu över ipv6-adressrymden 2001:6b0:4b::/48 delegerad frän SUNET. Den har fördelats över landet på samma sätt som ipv4-rymden.

2016-09-17 Samövning med FRG-Norr stimulerar nytt utvecklingsprojekt

Diskussioner pågår med de frivilliga resursgrupperna i AB-regionen på norra sidan om Stockholm, FRG norr om hur AMPRNet Sverige kan vara till nytta för dem. Utrustningsförslag som täcker in både tal- och datakommunikation med och utan Internetkontakt diskuteras och demonstreras i samband med övningen. I scenariet att hela Internet ligger nere diskuteras vilken information som bör finnas på en lokal server i ett katastrofläge. Prototypen till en mobil accesspunkt/fickserver med stöd för frånkopplad drift som först demonstrerades på Överlevnadsdagen i Vaxholm demonstreras igen.

2016-09-12 Statusrapport från region Z/SK3JR/SM3EQF

Uppsättning av radiolänk från mittuniversitetet till repeaterplatserna på Brattåsen och Gräfsåsen, söder och norr om Östersund, förbereds. Där finns, bland annat, digitala repeatrar. Masterna är 20 m höga, ligger högt och ger god räckvidd. På sikt planeras länk till en repeater vid kabinbanan i Åre som når en bit in i Norge

2016-09-11 Överlevnadsdagen på Waxholms Kastell

AMPRNet medverkar i evenemanget tillsammans med Amfibieregementet, Brandförsvaret, Civilförsvarsföreningar, Hemvärnet, Kustjägarveteranerna, Lottakåren, Missing People Sweden, Rädda Barnen, Röda Korset, Sjöpolisen/ Sjöräddningssällskapet, Svenska Blå Stjärnan, Täby sändaramatörer, Vaxholms stad, Överlevnadsbutiken m.fl
AMPRNet visar upp länkutrustning och en mobil kombinerad gateway, wifi-accesspunkt och fickserver med relevant information lokalt lagrad och stöd för frånkopplad drift i händelse av Internetbortfall.

2016-07-15 Allt klart för att bli medlem i Föreningen AMPRNet Sverige

Protokollskrivarna, justerarna, Skatteverket och banken (Swedbank) har slutligen alla gjort sitt. Instruktion finns på denna sida Välkomna att bli medlemmar!

2016-05-07--08 Stockholm Minimaker Faire 2016, Tekniska Museet

AMPRNet medverkar i Stockholm Minimaker Faire också 2016.

2016-04-23--24 AMPRnet-aktiviteter vid SSAs årsmöte

AMPRNet organiserar och medverkar i flera olika aktiviteter i samband med SSA-mötet Lördagen 23 april 2016:

2016-01-23 AMPRnet Sverige medverkar vid SK0BU/THRs 60-årsjubileum

SK0BU var en av huvudaktörerna i pionjärfasen av AMPRnet i Sverige och har inbjudit till en presentation av status i omstarten som en del av programmet vid sitt 60-årsjubileum lördagen 23 january 13-16 i Tekniska Högskolans Studentkårs lokaler på Drottnings Kristinas väg i Stockholm.

2015-11-06 FROs sambands- och IT-konferens i Hallsberg

Eric SA5BKE och Christopher/SM5YLG presenterade AMPRnet Sverige.

2015-05-09--10 Stockholm Minimaker Faire 2015, Tekniska Museet

AMPRnet deltar i Stockholm Minimaker faire 2015 lördag - söndag 9-10 april. En SUNET/AMPRnet gateway med 1Gbps upplänk ger Internetaccess till deltagarna, Fjärrstyrning av kortvågsstation och sensornätverk demonstreras tillsammans med några av de länkteknologier som används för att bygga AMPRnet.

2015-04-17--19 Lysekil

AMPRnet är representerat vid de evenemang som anordnas av SK6IF helgen 17-19 april. På bilden till vänster syns Eric SA5BKE, Jonas SM5PHU, Rocket Dish, och Christopher SM5YLG. På översiktsbilden till höger syns ryggen på SM2OAN/Micke och SA5BKE/Eric på var sin sida av mikrovågsantennen, en Ubiquiti Rocket Dish.

2014-11-22 Stockholm Tunnel Run

Mitt bland allting annat på höstkanten springer 40.000 personer 10 km i den nya Norra länkens tunnlar den 22 november innan trafiken släpps på. AMPRnet, SM0EPX, SA0MBA och SM0KDG hjälper till i sambandscentralen.

2014-10-18 AMPRnet visar upp vid radiomässan i Norrköping

SA5BKE/Eric visar upp AMPRnet vid radiomässan arrangerad av SK5BN

2014-08-23 Vaxholm Kustradio (SAF) fyller 100 år

I samband med jubileet anordnas en Field Day vid Vaxholms kastell. En mängd amatörradioaktiviteter exponeras på olika sätt.

AMPRnet bidrar med en trådlös bredbandslänk (5GHz WiFi) med fyra hopp mellan en AMPR/SUNET-gateway vid KTH och en tillfällig station vid Vaxholms Kastell, via tre relä-stationer: i masten vid SK0MT, på toppen av Ullnatippen och på taket på Rindö Redutt.

Till utmaningarna med att upprätta länken hör monteringen av enheterna och kraftförsörjningen.

SM0KDG, SA0MBA och SA0BXI har lagt en hel del timmar på design, implementering av länken och test av IP-konnektiviteten. Vi har fått stöd av SK0BU, SK0MT och SK0WE med en del av utrustningen och QTH för länk-enheter.

Bland tillämpningarna märks

2014-04-05 SSA-årsmöte i Eskilstuna

AMPR har ett eget bord där SA0BXI, SM2OAN, SA5BKE och SM6FBD visar upp AMPRnetvid den av SK5LW anordnade loppisen som föregår SSA-årsmötet. En radiolänk (5GHz WiFi) sätts upp mellan Munktellsarenan och Mälardalens Högskola Ekilstuna-campus som erbjuder anslutning till Sunet. Jonas Karlsson på MdH, Magnus Bergroth på Sunet och arrangörerna på SK5LW hjälpte oss att göra detta möjligt.